حفظ مشتریان موجود، از جذب مشتریان جدید، کم هزینه تر و به صرفه تر است!

حفظ مشتریان موجود، از جذب مشتریان جدید، کم هزینه تر و به صرفه تر است!

تجربه حضور در یک سالن زیبایی خیلی ارزشمند است؛ به ویژه اگر مشتری برای اولین بار به سالن شما مراجعه کند. می‌توانستم متنی بلند از اهمیت ارائه مشاور به مشتری تا کیفیت خدمات بنویسم اما شما به عنوان صاحب یک کسب‌وکار زیبایی اهمیت این موارد را کم و بیش می‌دانید. در اینجا می‌خواهم به حفظ […]

ادامه مطلب